AVRUPA ORTAK ÖLÇÜT ÇERÇEVESİ - Kişisel Değerlendirme Tablosu